Scenariusz lekcji: Wy(MYŚL)one wiadomości

Podczas realizacji projektu uczniowie poznają pojęcia związane z manipulacją przekazem, techniki wprowadzające odbiorcę w błąd, przygotują i rozwiążą krzyżówki i quizy edukacyjne ze znajomości pojęć dotyczących manipulacji, przygotują gry na rozpoznawanie fałszywych informacji oraz wspólnie opracują broszury informacyjne z poradami, jak zminimalizować ryzyko odbioru fałszywych informacji. To kolejny kompletny scenariusz projektu, zrealizowany i przetestowany w ramach seminarium z cyklu „Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem”.

Autorem scenariusza jest Marcin Hościłowicz – Ambasador i trener programu eTwinning w województwie podlaskim. Związany z eTwinningiem od 2010 r., nauczyciel języka angielskiego z 27-letnim stażem w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach oraz doradca metodyczny w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Laureat European Language Label w 2020 r. Pasjonat języka angielskiego, pracy metodą projektu, współpracy międzynarodowej i wykorzystania technologii inf-kom w pracy z uczniem. Zrealizował wiele projektów w ramach programów eTwinning, Erasmus+, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Miłośnik muzyki, żeglarstwa i kolarstwa. Członek zespołu DRAH.

scenariusz projektu

Opis projektu: projekt ma na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji medialnej, wiarygodności informacji, form i sposobów weryfikacji wiadomości. Podczas realizacji projektu uczniowie poznają pojęcia związane z manipulacją przekazem, techniki wprowadzające odbiorcę w błąd, przygotują i rozwiążą krzyżówki i quizy edukacyjne ze znajomości pojęć dotyczących manipulacji, przygotują gry na rozpoznawanie fałszywych informacji oraz wspólnie opracują broszury informacyjne z poradami, jak zminimalizować ryzyko odbioru fałszywych informacji. Projekt może być realizowany w ramach ścieżki Edukacja Medialna.
Grupa docelowa: uczniowie klas szkoły ponadpodstawowej.
Obszary tematyczne: edukacja medialna, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Narzędzia TIK: Canva, Geinal.ly, WordCloud, CrosswordLabs, Microsoft Teams, Dokumenty Google, Kahoot, Classroomscreen, Mentimeter, Answer Garden Google Maps, Padlet.
Czas trwania: około 2 miesięcy.

Każde działanie jest realizowane pod opieką wybranego koordynatora, który czuwa nad przebiegiem działania, terminami i dokonuje ewaluacji.

Zobacz też Facebook: eTwinning Podlaskie.