Polsko-francuskie seminarium Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów chcących rozpocząć swój pierwszy, międzynarodowy projekt eTwinning we współpracy z ambasadorem programu.

 

26-28.01.2024, Gdynia

Wydarzenie oraz projekty prowadzone będą w języku angielskim.

Szkolenie skierowane jest do eTwinnerów wszystkich etapów edukacyjnych. Podczas wydarzenia pracować będą w czterech grupach warsztatowych dedykowanych nauczycielom:

 • edukacji przedszkolnej (wiek uczniów 3-6 lat),
 • języka angielskiego pracujących z uczniami w wieku 11-13 lat,
 • dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat,
 • dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 15-19 lat.

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący na jednym z czterech poziomów edukacyjnych: edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, szkoła średnia dowolnego typu.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz projekcie eTwinning realizowanym po jego zakończeniu.
  Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

 4. Swobodna komunikacja w języku angielskim:
  Seminarium oraz projekt w całości prowadzone będą w języku angielskim.
 5. Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy.
  Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Grupy i projekty poprowadzą polscy ambasadorzy (we współpracy z francuskimi trenerami). 

Program spotkania, listę ekspertów oraz opisy planowanych projektów znajdziecie na stronie wydarzenia.

Chęć udziału można zgłaszać do 11 stycznia 2024:

Formularz zgłoszeniowy