Polsko-francuskie seminarium Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów chcących rozpocząć swój pierwszy, międzynarodowy projekt eTwinning we współpracy z ambasadorem programu.
23-25.09.2022, Sopot

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Podczas wydarzenia pracować będą w czterech grupach warsztatowych odpowiadających etapom nauczania:

 • wychowanie przedszkolne,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 • szkoła ponadpodstawowa.

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący na jednym z czterech poziomów edukacyjnych: edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa - klasy 4-8, szkoła średnia dowolnego typu.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy.
  Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.
 4. Swobodna komunikacja w języku angielskim:
  Seminarium oraz projekt w całości prowadzone będą w języku angielskim.
 5. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

 

Grupy i projekty poprowadzą polscy ambasadorzy (we współpracy z francuskimi trenerami). Listę ekspertów oraz opisy planowanych projektów znajdziecie na stronie wydarzenia.

Chęć udziału można zgłaszać do 11 września 2022:

Formularz zgłoszeniowy