Patrz uważnie, myśl krytycznie

Seminarium online z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: 19-21 kwietnia 2021 roku

Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2021 roku (trzy wieczorne spotkania).  Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli nauczających w przedszkolach i szkołach podstawowych, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt pt: "Patrz uważnie, myśl krytycznie".

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu: http://konferencje.frse.org.pl/projekt26/article/program/lang:pl

UWAGA!

Szkolenie oraz zawarte w nim treści opracowane zostały z myślą o nauczycielach pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych. Jeśli nauczacie na innych etapach kształcenia wybierzcie inne seminarium - oferta wydarzeń będzie systematycznie rozszerzana o kolejne tematy dedykowane innym etapom edukacyjnym. Zapraszamy do uważnego śledzenia naszej strony, zwłaszcza zakładki Szkolenia krajowe.  

Seminarium poprowadzi Beata Wójcik - Ambasadorka i trenerka eTwinning w województwie lubelskim

Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013r. aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 r. należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do wspólnego projektu rejestrowanego przez prowadzącego seminarium ambasadora.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14 kwietnia 2021 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej: http://konferencje.frse.org.pl/register/12460/lang:pl