Partner Finding Fair Online

Międzynarodowe spotkanie online dla nauczycieli z Polski, Mołdawii, Łotwy i Estonii poszukujących partnerów do projektów eTwinning - 25 sierpnia 2022 r. (17:00 – 18:30 CET).

Zapraszamy nauczycieli dowolnego przedmiotu zainteresowanych rozpoczęciem międzynarodowych projektów w  nadchodzący roku szkolnym na wydarzenie na platformie Zoom, podczas którego będą mieli szanse znaleźć partnerów do planowanych działań. Spotkanie prowadzone będzie w j. angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas targów uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  3 sierpnia 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający aktywne konto na platformie eTwinning),
  • gotowych do rozpoczęcia międzynarodowego projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 3 sierpnia 2022 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy