Nauczyciel na ścieżce rozwoju zawodowego z eTwinning - Warsztaty Doskonalenia Zawodowego

Bezpłatne wydarzenie online dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning

Termin: 10-11.10.2023

Platforma: ClickMeeting

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na wydarzenie współorganizowane z grupą Awans zawodowy z eTwinning.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Zaświadczenie wydawane jest wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w całości wydarzenia.

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach. 

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Przed wysłaniem aplikacji zapoznaj się z programem wydarzenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2023 o godzinie 14:00.

Formularz zgłoszeniowy