Grupa: Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning

Dołącz do grupy na platformie eTwinning:

Awans zawodowy z eTwinning

Od 1 września 2022 r., obowiązują przepisy, które zmieniły zasady awansu zawodowego nauczycieli. Spowodowały one, że część nauczycieli będzie realizowała staż na starych zasadach, a część będzie się ubiegała o wyższy stopień awansu wg nowych aktów prawnych.

Nauczycieli, którzy realizują staż na starych zasadach obowiązuje Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Natomiast nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, przygotowujący się do zawodu oraz nauczyciele mianowani, którzy chcą uzyskać wyższy stopień awansu, a nie rozpoczęli stażu przed 1 września 2022 r., muszą kierować się przepisami z takich aktów prawnych jak:  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jak właściwie zaplanować swój awans zawodowy? Jakie powinności i wymagania nas obowiązują?

Na te wszystkie pytania odpowiemy w ramach grupy Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning.

Grupa przeznaczona jest dla wszystkich nauczycieli na każdym etapie rozwoju zawodowego i ubiegających się o wyższy stopień awansu, ale także dla tych, którzy chcą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pedagogami.

Zapraszam nauczycieli przygotowujących się do zawodu na nowych zasadach awansu zawodowego, nauczycieli bez stopnia awansu, którzy będę realizowali staż na stopień nauczyciela mianowanego, mianowanych, którzy chcą zdobyć stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez odpowiedni okres przepracowania, ale także wszystkich nauczycieli w trakcie awansu na “starych zasadach”.  Wesprę  także opiekunów stażu i mentorów, ale także wszystkich nauczycieli, pedagogów i specjalistów dla których rozwój zawodowy jest ważny.

Zaplanujemy w grupie różne aktywności, dzięki którym ułatwimy spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych. Wspólnie stworzymy bazę dobrych praktyk w zakresie realizacji powinności nauczyciela odbywającego staż na wyższy stopień awansu.

Nie zabraknie szkoleń, webinarów i indywidualnych konsultacji.

21.09.2023 - grupa zaprasza na pierwszy webinar w tym roku szkolnym: Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego na starych i nowych zasadach - szczegóły wkrótce!

Kolejne planowane działania znajdziecie w Grupie.

Moderatorka grupy: Zyta Czechowska

Ambasadorka programu eTwinning
Nauczyciel Roku 2019. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 24 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.  Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”, prowadzi warsztaty i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl . Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną ambasadorką programu eTwinning.