Mój pierwszy projekt z Ambasadorem: From Frames to Games

Seminarium online dla nauczycieli pracujących z uczniami z klas I-IV szkoły ponadpodstawowej

Termin: 8-10 lutego 2023, godz. 18:00-19:30

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie ClickMeeting. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning rozpocząć swój pierwszy projekt: 

From Frames to Games

The eTwinning project entitled From Frames to Games is aimed at secondary school students aged 15-19. The project participants will learn how to use various elements of gamification to make the learning process more attractive and to increase motivation to study. They will also create their own educational games that will be shared with others. The participating educators teaching various subjects will guarantee the project’s multidisciplinary dimension that will lead, in turn, to increasing our students’ knowledge in numerous fields. Working in international teams our students will also develop their communication and collaboration skills and while taking up project challenges they will develop creativity, problem-solving and critical thinking skills.

Projekt i seminarium poprowadzi Katarzyna Siwczak - ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim

Nauczycielka języka angielskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku, laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2019, Ambasador Europeany na Polskę. Swoją przygodę z eTwinning rozpoczęła w 2005r., pierwszy projekt eTwinning, nagrodzony również European Language Label, zrealizowała w 2006r. Od tego czasu, dzięki programowi, poznała wielu wspaniałych nauczycieli-pasjonatów, z którymi współpracowała tworząc ciekawe projekty eTwinning nagrodzone Krajowymi oraz Europejskimi Odznakami Jakości. Będąc entuzjastką idei uczenia się przez całe życie chętnie uczestniczy w nowoczesnych formach doskonalenia zawodowego oferowanego przez program eTwinning.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający pracę projektową. Uwaga: seminarium będzie prowadzone w języku polskim, a projekt w języku angielskim. 

2. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

3. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele pracujący z uczniami z klas I-IV szkoły ponadpodstawowej.

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Na zgłoszenia czekamy do 01.02.2023. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej:

Formularz zgłoszeniowy