Mój pierwszy projekt z Ambasadorem: Dobry start

Seminarium online dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 12-14 września 2022, godz. 18:00 - 19:30

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie ClickMeeting. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt: Dobry start

Projekt przeznaczony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Celem wspólnych działań będzie zachęcenie i motywowanie dzieci do podejmowania obowiązków szkolnych oraz uświadomienie im ich mocnych stron. Zadania projektowe będą rozwijały empatię, wrażliwość i kreatywność dziecięcą. Realizacja projektu odbywać się będzie we wrześniu i opierać na wspólnym świętowaniu Dot Day.

Na początku projektu będziemy poznawać nasze zainteresowania, mocne strony oraz wspólnie planować zasady współpracy w nowym roku szkolnym. W kolejnych etapach naszego projektu spróbujemy doświadczyć, w jaki sposób zadbać o komunikację i współpracę w eTwinningowych działaniach. W ustalonym przez nas terminie zorganizujemy klasowe spotkania online, w trakcie których przeprowadzimy konkurs wiedzy na temat znajomości klasowych zasad. Wykorzystamy zaczarowany TIK, napiszemy wspólną książeczkę, utworzymy plakaty dotyczące reguł klasowych. Adekwatny do rozpoczęcia roku szkolnego temat projektu, angażujące zadania, dostosowane do poziomu dzieci w wieku wczesnoszkolnym, realizowane wspólnie działania, to dobra recepta na twórcze rozpoczęcie roku i nowy początek przygody w programie eTwinning.

 

Projekt i seminarium poprowadzi Dorota Deroń - ambasador programu eTwinning w województwie podkarpackim

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje koncepcję uczenia się poprzez działanie, zabawę ze zbalansowanym (a zarazem twórczym) podejściem do możliwości świata cyfrowego.

Związana z Programem eTwinning od 2006 roku. Wraz ze swoimi podopiecznymi realizowała liczne projekty o tematyce międzykulturowej, matematycznej, przyrodniczej i STEM. Jest pasjonatka nowych technologii. Zrealizowała kilkanaście krajowych i międzynarodowych projektów, za które otrzymała krajowe i międzynarodowe odznaki jakości. Jest ambasadorem i trenerem programu eTwinning od 2019 r. oraz zdobywczynią tytułu MIE Expert Microsoft 2020/2021, 2021/2022. W wolnych chwilach podróżuje i słucha muzyki

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 09.09.2022. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej:

Formularz zgłoszeniowy