Międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego - Tallin

Tematyka: From classroom to community: equipping teachers for citizenship education

Termin: 17-19 października 2024, Tallin, Estonia

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, posiadających doświadczenie w programie eTwinning, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów eTwinning. 

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Warunki udziału:

  • Doświadczenie w realizacji projektów eTwinning. 
  • Zatrudnienie w przedszkolu i szkole podstawowej realizującej obowiązującą podstawę programową.
    Aktywny zawodowo nauczyciel pracujący z dziećmi w wieku 3-14 lat.
  • Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
    Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
    Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

WAŻNA INFORMACJA: Z jednej placówki edukacyjnej może zakwalifikować się tylko jeden nauczyciel. 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego - PDW (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 21.07.2024 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór wcześniej.

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy