Międzynarodowe szkolenie online – Empowering the well-being of learners and teachers in initial vocational education and training

Wydarzenie w formule online dla doświadczonych eTwinnerów pracujących w szkołach o profilu branżowym, technicznym i zawodowym

Termin: 1-2 kwietnia 2024

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie online organizowane przez Centralne Biuro eTwinning.

Program wydarzenia
 

Wydarzenie prowadzone będzie w j, angielskim.

Do  19.02.2024 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w realizacji zadań programu eTwinning
  • pracujących w szkołach o profilu branżowym, technicznym i zawodowym
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 19.02.2024 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy