Międzynarodowe szkolenie online dla nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe szkolenie online organizowane przez Centralne Biuro eTwinning w dniach 27-29 kwietnia 2022r. (godziny popołudniowe). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.  

Do 3 kwietnia 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli: 

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning,

  • pracujących w szkołach na terenach wiejskich (dowolny przedmio i grupa wiekowa uczniów),

  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning (online/offline). 

Termin zgłoszeń upływa w dniu 3 kwietnia 2022r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu. 

Formularz zgłoszeniowy