Międzynarodowe szkolenie online: Democracy in Action

Wydarzenie w formule online dla nauczycieli pracujących pracujących z uczniami w wieku 10-20 lat

Termin: 5 marca 2024 godz.14:00-18:00

Zapraszamy na międzynarodowe szkolenie online organizowane przez Niemieckie Biuro eTwinning i Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu Badenii-Wirtembergii

Wydarzenie prowadzone będzie w j, angielskim.

W wydarzeniu wezmą udział nauczyciele z Niemiec, Bułgarii, Czech, Polski i Północnej Macedonii. 

Celem szkolenia jest nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami i zainicjowanie wspólnych projektów eTwinning lub partnerstw szkół w ramach programu Erasmus+, które mogą zachęcić młodych ludzi do zajęcia się kwestiami edukacji na rzecz demokracji, tj. ich udziałem w życiu demokratycznym w swoich szkołach, społeczności, kraju i rozwój zaangażowania w życie demokratyczne w Europie -działając jako młodzi Europejczycy.

Do  11.02.2024 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • pracujących z uczniami w wieku 10-20 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 11.02.2024 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy