Międzynarodowe seminarium: Wohlfühlen im Kindergarten und in der Grundschule

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej lat zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów eTwinning.

14-16 marca 2024, Lipsk, Niemcy

Wydarzenie będzie prowadzone w języku niemieckim. Organizatorzy (Niemieckie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Program wydarzenia
 

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu pracujący w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
 4. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

 • Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane. Na ich podstawie będą zatwierdzane zgłoszenia na dane wydarzenie.
 • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11.02.2024. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy