Międzynarodowe seminarium: Wine and food tourism

Stacjonarne spotkanie dla nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych: 4-6 października, Alba (Włochy)

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych o profilu rolno-spożywczym, gastronomicznym i turystycznym, z naciskiem na turystykę spożywczą i winiarską, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Włoskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 28 sierpnia 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach zawodowych,
  • posługujących się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Alba

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 sierpnia 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Włochy) na stronach rządowych – https://www.gov.pl/web/wlochy/idp