Międzynarodowe seminarium: Sztuczna Inteligencja w projektach eTwinning

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli informatyki z Czech, Polski i Słowacji.
3-6 listopada 2022 - Wrocław

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli nauczycieli informatyki pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 10-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku czeskim, słowackim i polskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning

Do 23 października 2022 czekamy na zgłoszenia nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • uczących informatyki w starszych klasach szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych (uczniowie w wieku 10-20 lat),
  • komunikujących się w jednym z języków seminarium
  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć do zgłoszenia w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 października 2022 (godz. 23:59).