Międzynarodowe seminarium stacjonarne: Mój pierwszy projekt z Ambasadorem eTwinning

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów z Polski i Włoch pracujących z uczniami na dowolnym etapie edukacyjnym.


30.03 - 01.04.2023, Gdańsk

Podczas wydarzenia uczestnicy pracować będą w czterech grupach warsztatowych odpowiadających etapom nauczania:

 • wychowanie przedszkolne,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 • szkoła ponadpodstawowa.

Grupy i projekty poprowadzą wspólnie ambasadorzy z uczestniczących krajów. Program oraz opisy planowanych projektów znajdziecie na stronie wydarzenia

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący na jednym z czterech poziomów edukacyjnych: edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa - klasy 4-8, szkoła średnia dowolnego typu.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy.
  Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.
 4. Swobodna komunikacja w języku angielskim:
  Sesje plenarne w całości prowadzone będą w języku angielskim.
 5. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

 • Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane. Na ich podstawie będą zatwierdzane zgłoszenia na dane wydarzenie.
 • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.
 • Grupy i projekty poprowadzą polscy ambasadorzy eTwinning (we współpracy z włoskimi ambasadorami). 
 • Rezygnacje przyjmowane są do 14 dni przed wydarzeniem wyłącznie pod adresem mailowym: jgradowska@frse.org.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.03.2023. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy