Międzynarodowe seminarium stacjonarne: Mój pierwszy projekt z Ambasadorem eTwinning

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów z Czech, Niemiec i Polski pracujących Z uczniami w wieku 10+ lat i chcących rozpocząć swój pierwszy, międzynarodowy projekt eTwinning we współpracy z ambasadorem programu.


13-15.01.2023, Katowice

Grupy i projekty poprowadzą wspólnie ambasadorzy z uczestniczących krajów. Program oraz opisy planowanych projektów znajdziecie na stronie wydarzenia. Seminarium organizowane jest we współpracy z German-Polish Youth Office (GPYO)

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący z uczniami powyżej 10 roku życia.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy.
  Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.
 4. Swobodna komunikacja w języku angielskim:
  Sesje plenarne w całości prowadzone będą w języku angielskim. Dla uczestników angielskojęzycznych będzie możliwy udział w jednym z dwóch projektów angielskojęzycznych,  natomiast uczestnicy niemieckojęzyczni będą mieli do wyboru projekt prowadzony w języku niemieckim.
 5. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom spoza Katowic zapewniamy nocleg w hotelu, w którym odbywa się seminarium. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na miejsce wydarzenia oraz ewentualne koszty związane z parkowaniem.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.12.2022. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy