Międzynarodowe seminarium: Schools of equality and inclusion

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli z krajów słowiańskich pracujących w szkołach podstawowych.
1-3 grudnia 2022 - Lubljana, Słowenia.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 6-14 lat. Spotkanie prowadzone będzie w językach słowiańskich i języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning

Do 6 listopada 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach podstawowych,
  • znających j. angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 listopada 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Słowenia) na stronach rządowych.