Międzynarodowe seminarium online: Sustainable Development Goals

Termin: 23-24 listopada 2022, godz. 14:00-17:00

Wydarzenie jest skierowane do nauczycieli początkujących w programie eTwinning i pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning. Spotkanie poprowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Holendreskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 20 listopada 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • pracujących w szkołach technicznych, branżowych i zawodowych,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 listopada 2022 (godz. 23:59).