Międzynarodowe Seminarium Online: ESEP, a new window for teacher's collaboration

Wydarzenie skierowane do nauczycieli początkujących w programie eTwinning zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów do realizacji projektu eTwinning

Termin: 8-10 grudnia 2022

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Albańskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas wydarzenia powstaną nowe proejkty eTwinning.

Do  30 listopada 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Początkujących w programie eTwinning (posiadający konto w programie eTwinning, na platformie ESEP)
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2022 (godz. 12:00). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu

Formularz zgłoszeniowy