Międzynarodowe seminarium eTwinning w języku francuskim dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów: 7-9 października 2022, Strasburg, Francja.

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim. Organizatorzy (Francuskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 11 września 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach ponadpodstawowych,
  • posługujących się językiem francuskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Strasburg

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11 września 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Francja) na stronach rządowych – https://www.gov.pl/web/francja/idp