Międzynarodowe seminarium eTwinning dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli z Czech, Polski i Słowacji.
17-19 listopada 2022 - Brno, Czechy

 

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 6-15 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku czeskim, słowackim i polskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning

Do 23 października 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach podstawowych,
  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

 

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 października 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Czechy) na stronach rządowych.