Międzynarodowe seminarium eTwinning

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 12-20 lat

2-4 czerwca 2023r. Lyon, Francja

Organizatorzy (Francuskie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim

Do 7 maja 2023 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • początkujących w programie eTwinning,
  • nauczycieli pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach średnich z uczniami w wieku 12-20 lat
  • znających j. angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 7 maja 2023 (godz. 23:59).