Międzynarodowe seminarium dla nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych i średnich

Stacjonarne wydarzenie dla eTwinnerów z Czech, Polski i Słowacji: Trenczyn (Słowacja, 13-15 października 2022)

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach (zawodowych i ogólnokształcących) zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w trzech językach: polskim, czeskim i słowackim. Organizatorzy (Słowackie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 11 września31 sierpnia 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach zawodowych i średnich.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium. W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki. 

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Trenczyn

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 11.09 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Słowacja) na stronach rządowych – https://www.gov.pl/web/slowacja/informacje-dla-podrozujacych