Międzynarodowe seminarium: Digital competences

Stacjonarne wydarzenie eTwinning dla nauczycieli pracujących w szkołach technicznych i zawodowych.
Termin: 3-5.11.2022 - Hannover, Niemcy

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach branżowych, technicznych i zawodowych zainteresowanych realizacją projektów z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Niemieckie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 13 października 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w szkołach zawodowych, branżowych i technicznych,
  • posługujących się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium oraz pracują na terenie woj. wielkopolskiego lub dolnośląskiego.

W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

 

Aby wziąć udział należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) załączyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) aplikując poprzez:

Formularz zgłoszeniowy
 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 13 października 2022 (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Niemcy) na stronach rządowych - https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dla-podrozujacych