Międzynarodowe Partner Finding Fair Online

Wydarzenie w formule online na platformie ZOOM.

Termin: 13.12.2022, godz. 17:00 – 18:30

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning i pracujących w szkołach o profilu techniczny, branżowym lub zawodowym,  na międzynarodowe spotkanie organizowane przez pięć krajów – Polskę, Łotwę, Chorwację, Rumunię i Estonię.

Targi skierowane są do nauczycieli zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym. Spotkanie poprowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas targów uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  27 listopada 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym,
  • pracujących w szkołach o profilu techniczny, branżowym lub zawodowym,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 27 listopada 2022 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy