Międzynarodowe Partner Finding Fair Online

Wydarzenie w formule online (platforma ZOOM) dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Termin: 22.02.2023, godz. 17:00 – 18:30

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning na międzynarodowe spotkanie organizowane przez Łotewskie Biuro eTwinning. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele z Polski, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Malty i Serbii.

Targi skierowane są do nauczycieli zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym. Spotkanie poprowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas targów uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  15 lutego 2023 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym,
  • pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 2023 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy