Międzynarodowe Partner Finding Fair Online

Wydarzenie w formule online (platforma ZOOM) dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat

Termin: 25.08.2023, godz. 15:00 – 16:30

Zapraszamy nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning na międzynarodowe spotkanie dla eTwinnerów z Polski, Łotwy, Niemiec, Czech, Węgier, Irlandii oraz Rumunii.

Partner Finding Fair to doskonały sposób na znalezienie partnera i rozpoczęcie wspólnego, międzynarodowego projektu eTwinning, który będzie realizowany w nadchodzącym roku szkolnym. Wydarzenie prowadzone będzie przez Łotewskie Biuro eTwinning w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż w efekcie spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do  10 sierpnia 2023 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP,
  • zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych do realizacji projektu eTwinning w nadchodzącym roku szkolnym,
  • pracujących z uczniami w wieku 12-16 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning tego typu (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 sierpnia 2023 (godz. 23:59). Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy