Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Poznaniu

Zapraszamy na krajowe seminarium kontaktowe organizowane w Poznaniu w dniach 13-14 maja 2016 przez Krajowe Biuro eTwinning. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Nowoczesne nauczanie z eTwinningiem Zapraszamy na krajowe seminarium kontaktowe organizowane w Poznaniu w dniach 13-14 maja 2016 przez Krajowe Biuro eTwinning. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Udział w seminarium jest bezpłatny. Seminarium odbędzie się w języku polskim. Do udziału zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, zainteresowanych realizacją projektu edukacyjnego przez Internet we współpracy z inną polską szkołą. Warunki rekrutacji: 1. rejestracja w programie eTwinning oraz możliwość zalogowania na platformie eTwinning Live; 2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning; 3. gotowość do założenia projektu eTwinning. Osoby, które po raz pierwszy wezmą udział w seminarium krajowym będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji. Krok pierwszy to rejestracja w Programie eTwinning; trzeba przejść dwa etapy:

  1. etap wstępny – uzupełnij formularz wstępny pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm;
  2. etap zasadniczy – odbierz e-mail w swojej skrzynce pocztowej z odnośnikiem do dalszej rejestracji i dokończ rejestrację, tak, aby móc zalogować się na platformie eTwinning Live.

Krok drugi to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 kwietnia 2016. Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji.