Konkurs: Z kamerą na łące

Termin nadsyłania prac: 4 maja 2021r.

Razem z grupą PrzedszkoleTwinning zapraszamy eTwinnerów - nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji Z kamerą na łące.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć scenariusz zajęć, który uwzględniał będzie:

  • tematykę konkursu,
  • budzenie wśród dzieci zainteresowania życiem owadów,
  • minimum jedną aktywność w zakresie rozwijania wśród dzieci kompetencji porozumiewania się w języku obcym,
  • aktywność w zakresie posługiwania się przez dzieci narzędziami TIK.

Termin nadsyłania prac: 4 maja 2021r. Gotowe scenariusze należy przesłać na adres mailowy jednej z moderatorek grupy:

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz upominki (przesłane pocztą). Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się w grupie PrzedszkoleTwinning na stronie Z kamerą na łące.