Konkurs - Genialna pomoc logopedyczna

Termin nadsyłania prac" 09.05.2021

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym konkursie grupy LogoTwinnerzy! We współpracy z ambasadorką Genially i eTwinning, Agnieszką Halicką, oraz ambasadorką, trenerką i moderatorką grupy Moniką Witasik, zachęcamy logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli do włączenia się we wspólne działania i udziału w konkursie. Do wygrania:

  1. miejsce - licencja Genial.ly Master (1 rok)
  2. miejsce - licencja Genial.ly EduPro (1 rok)
  3. miejsce - licencja Genial.ly EduPro (6 miesięcy)

Nagrody ufundował Genially  Zadanie konkursowe: Skonstruowanie interaktywnego, autorskiego ćwiczenia w narzędziu Genial.ly, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież objęci szeroko rozumianą terapią logopedyczną. Organizator zezwala na zgłoszenie dowolnej liczby prac konkursowych. Data ogłoszenia: 26.04.2021 Data zakończenia: 09.05.2021 (do końca dnia) Termin ogłoszenia wyników – najpóźniej 16.05.2021   Sposób zgłaszania prac konkursowych: Wklejenie linku swojej pracy do kolekcji Wakelet: [ct_button id="button_36" size="big" solid="1" link="https://wakelet.com/wake/nCH3ONKqbzUHTKU0KM12l" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Kolekcja konkursowa Wakelet[/ct_button]   Prace w treści powinny zawierać imię i nazwisko autora. Ich zawartość nie może naruszać praw autorskich. W przypadku niedotrzymania wspomnianych warunków praca zostanie wykluczona z konkursu.   [ct_button id="button_86" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2021/04/Instrukcja-dodawania-prac-konkursowych-w-Wakelet.pdf" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Jak dodać materiały do kolekcji Wakelet?[/ct_button]   Zgłoszenie pracy w niniejszym konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy na portalach społecznościowych, stronie interenetowej eTwinnig Polska, grupie LogoTwinerzy i dołączenie jej do kolekcji Logopedia należącej do kolekcji Genialne lekcje . [ct_button id="button_53" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-Genialna-pomoc-logopedyczna-skonwertowany-3.pdf" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Regulamin konkursu[/ct_button]   Zapraszamy także do skorzystania z niezwykle przydatnych materiałów autorstwa Joanny Szymańskiej - Genial.ly dla genialnych logopedów: