Konkurs Europejski 2022

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 listopada 2021

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Europejskiego Konkursu eTwinning!  

Kto może się ubiegać?

Aby wziąć udział w konkursie, projekty muszą mieć Europejską Odznakę Jakości, przyznaną w dowolnym roku trwania projektu. Ważne: Jeśli projekt zwycięży, wówczas tylko partnerzy, którym przyznano wcześniej Europejską Odznakę Jakości będą mogli uczestniczyć w rozdaniu nagród. Projekty mogą ubiegać się o Nagrody eTwinning tylko raz. Jednak te projekty, które wykazały niezwykłe osiągnięcia na przestrzeni czasu, mogą – za przyzwoleniem Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning – ubiegać się o nagrodę po raz drugi.

Zasady

Czym jest zgłoszenie? Zgłoszeniem jest europejski projekt partnerski eTwinning, w którym biorą udział szkoły z różnych krajów, wykorzystujące do współpracy technologie ICT. Projekt musi mieć wymierne rezultaty, które dadzą oceniającym konkretną informację na temat wartości projektu, jego przebiegu i wyników. Każde zgłoszenie powinno być opisane w następujący sposób:

 • Tytuł projektu.
 • Informacje na temat projektu zawierające prawidłową kategorię wiekową, a także linki do rezultatów projektu i dokumentów z nimi powiązanych.
 • Opisy różnych elementów projektu według kryteriów (maksymalnie 150 słów na każde kryterium)

WAŻNE: ** Zgłaszający muszą opublikować jak najwięcej ze swojej pracy. Oceniający nie mają wglądu w  rezultaty o ograniczonym dostępie, takie jak prywatna platforma TwinSpace (sekcja materiały, strony robocze). Prosimy, by umożliwić oceniającym wejście na tę platformę w charakterze gościa i udostępnić im hasła, by mogli dokonać oceny pracy prowadzonej na TwinSpace **

Tam, gdzie to dotyczy, zgłoszenia powinny także zawierać informacje na temat wcześniej zdobytych nagród lub konkursów, do których projekt był zgłaszany lub które wygrał, a także informacje, czy projekt był finansowany z zewnątrz, itp.

Kwestie prawne i etyczne 

Wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne z europejskim porozumieniem w sprawie praw autorskich. Możliwe jest zamieszczanie krótkich cytatów, o ile ich źródło jest jasno podane. Obrazy, filmy, nagrania dźwiękowe i inne multimedia są dopuszczalne jedynie jeżeli ich autorem jest szkoła lub podobna instytucja, lub jeżeli autor udzielił jasnego pozwolenia na ich wykorzystanie lub jeżeli zostały zaczerpnięte ze źródeł darmowych, takich jak Clip Art. Zgłoszenia do konkursu Nagrody eTwinning podlegają polityce eTwinning w zakresie praw autoskich, opartej na licencji Creative Commons 4.0. Oznacza to, że ich odtwarzanie jest dozwolone pod warunkiem oznaczenia źródła, poza przypadkami oznaczonymi jako wyjątki. W przypadkach, gdy do odtworzenia informacji konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia, pozwolenie to anuluje wyżej wymienione ogólne zezwolenie i musi zawierać jasno określone ograniczenia wykorzystania.

Ocena

Oceniający wezmą pod uwagę następujące kryteria, pokrywające się z kryteriami przyznawania Krajowych Odznak Jakości:

 • Innowacja pedagogiczna: elementy decydujące o większej innowacyjności i kreatywności treści i celów, podejścia, ćwiczeń i metodologii, wyników końcowych, rozpowszechnienia i publikacji.
 • Integracja z programem nauczania: osadzenie projektu w istniejącym programie nauczania.
 • Współpraca między szkołami partnerskimi.
 • Wykorzystanie technologii: metody wychodzące poza wymianę mailową; kreatywne wykorzytanie narzędzi TIK przez szkołę.
 • Rezultaty, Wpływ i Dokumentacja: rezultaty projektu oraz powód, dla którego projekt zasługuje na nagrodę.

Jak wziąć udział?

Zgłoszenia wysyłane są poprzez kliknięcie w link dostępny na eTwinning Live. Kliknij w zakładkę Projekty, a link pojawi się na liście działań pod opisem projektu nagrodzonego Europejską Odznaką Jakości.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 listopada 2021

Projekt można zgłosić w następujących kategoriach:

 • Uczniowie w wieku do 6 lat
 • Uczniowie w wieku 7-11 lat
 • Uczniowie w wieku 12-15 lat
 • Uczniowie w wieku 16-19 lat 
 • NOWA KATEGORIA: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Uwaga: jeżeli projekt obejmuje więcej niż jedną kategorię wiekową, twórcy projektu będą musieli jednogłośnie wybrać kategorię, w której chcą uczestniczyć.