Konkurs Nasz projekt eTwinning 2024

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 18 stycznia 2024.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, dyrektorów, bibliotekarzy i innych pracowników pedagogicznych z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uprawnionych do udziału w programie. Celem konkursu jest wybranie i promocja najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 i/lub 2023/2024.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

  • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
  • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,
a także w pięciu kategoriach dodatkowych:
  • Sztuczna inteligencja w projektach eTwinning - projekty włączające w swoje działania elementy sztucznej inteligencji oraz uczące bezpiecznego i efektywnego korzystania z niej.
  • Dobrostan w szkole - współpraca skupiona na dbaniu o dobrostan uczniów oraz nauczycieli, jak również na budowaniu pozytywnych relacji w szkole i projekcie.
  • Synergia eTwinning-Erasmus+ - projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+,
  • Ambasador eTwinning - dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
  • Debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły.

Nauczyciel zgłaszający projekt do Konkursu musi mieć przyznaną za jego realizację Krajową Odznakę Jakości. Więcej informacji o warunkach i kryteriach przyznawania Krajowej Odznaki Jakości znajduje się na naszej stronie w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez poniższy:

Formularz zgłoszeniowy
 

Proszę zwrócić uwagę, że elektroniczny formularz zgłoszeniowy jest aktywny tylko przez 30 minut, dlatego też radzimy przygotować wcześniej w pliku tekstowym wymagane w zgłoszeniu informacje. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 stycznia 2024 (o godz. 23:59).
 
Więcej szczegółów dotyczących warunków uczestnictwa w Konkursie, jego harmonogram i kryteria oceniania projektów zawiera:

Regulamin konkursu
 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Konkursem prosimy kontaktować się mailowo: konkurs.etwinning@frse.org.pl