Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2024

Najnowsza publikacja programu eTwinning, w której znajdziecie wszystkich laureatów tegorocznej edycji konkursu Nasz projekt eTwinning.

Ogólnopolski konkurs „Nasz projekt eTwinning”, organizowany corocznie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, jest skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, bibliotekarzy i innych pracowników dydaktycznych oraz do dyrektorów przedszkoli i szkół. Jego celem jest wyłonienie i upowszechnienie najlepszych międzynarodowych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli. Są to przedsięwzięcia, które pomagają pozytywnie zmieniać polską, a przez to i europejską edukację. W publikacji przedstawiono laureatów edycji konkursu 2024, obejmującej projekty zrealizowane w bieżącym lub w poprzednim roku szkolnym.

Zapraszamy do lektury opisów 18 niezwykłych projektów. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu wiele inspirujących przykładów działań opartych na międzynarodowej współpracy i kreatywnym wykorzystaniu TIK. W tegorocznej edycji czekają na Was kreatywne działania, oswajanie sztucznej inteligencji, pro-ekologiczne aktywności, zadania włączające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wszechstronnie rozwijające i angażujące uczniów zagadnienia - a to tylko kilka elementów tych wyjątkowych projektów.