Konferencja: Kompetencje 4.0 w szkole

Konferencja warsztatowa dla aktywnych zawodowo nauczycieli i dyrektorów szkół z woj. małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego zarejestrowanych w programie eTwinning

Termin: 02.06.2023

Lokalizacja: Kampus UEK, ul. Rakowicka 27, Kraków

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Biura eTwinning i Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB w Krakowie.

Celem konferencji jest:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami edukacyjnymi dot. rozwoju kompetencji 4K wśród uczniów (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja);
 • prezentacja możliwości i korzyści jakie daje realizacja projektów międzynarodowych w formułach online i offline z wykorzystaniem unijnych programów eTwinning i Erasmus +;
 • prezentacja ciekawych pomysłów na wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych metod tj. Design Thinking, Scrum na zajęciach lekcyjnych i w projektach edukacyjnych;
 • poznanie możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK w połączeniu z bezpiecznym korzystaniem z internetu;

Program wydarzenia
 

Warunki udziału w konferencji:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu.

 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.
  Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych sesjach plenarnych i warsztatowych.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do lokalnej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy zakwalifikowany uczestnik konferencji, który będzie obecny na wszystkich sesjach plenarnych oraz sesjach warsztatowych, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 31.05.2023. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej 

Formularz zgłoszeniowy