Jak budować i dbać o relacje w szkole?

Nagrania i materiały z warsztatów online Jak budować i dbać o relacje w szkole

Dobre, wspierające relacje są fundamentem efektywnej nauki. Człowiek, który nie czuje się bezpiecznie, skupia się na obronie, a nie na rozwoju. Psychologowie i neurobiolodzy wskazują również na związek między jakością relacji dorosły – dziecko, a motywacją do nauki. Warto rozumieć tę zależność.

dr Marzena Żylińska

Wspomniane relacje były głównym tematem dwudniowych warsztatów online, które udało nam się zrealizować przy pomocy wspaniałych ekspertów, doświadczonych pedagogów i eTwinnerów. Przez kilka fascynujących godzin wspólnie zastanawialiśmy się nad fundamentalną rolą relacji oraz efektywnymi sposobami na ich tworzenie i pielęgnowanie. Ewa Radanowicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, autorka książki W szkole wcale nie chodzi o szkołę, na przykładzie swojej placówki omawiała trudności z jakimi borykają się szkoły, nauczyciele, uczniowie:

Wielu z nas deklaruje, że relacje są podstawą pracy z dzieckiem, że są one w naszej pracy wszechobecne. Jednak kiedy „zanurzymy” się się w temat głębiej to okazuje się, że nie jest tak dobrze jak by się chciało, że ostatecznie to nie do końca mamy czas na zatrzymanie się i budowanie relacji bo podstawy programowe, testy, egzaminy. Bo mało czasu na lekcjach, na przerwie, bo…, bo...

oraz analizowała prawidłowe budowanie relacji.

Powinniśmy zatrzymać się na podstawowych potrzebach, poczuciu bezpieczeństwa i to od nich zacząć budowanie relacji. Nie ma też relacji tam gdzie nie ma poszanowania drugiego człowieka i zaufania. Dobra relacja to składowa komunikacji, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka i swoich własnych oraz współpraca. Nikt nie zbuduje relacji w pojedynkę.... powinniśmy poznać swoich uczniów, dowiedzieć się jacy oni są, a nie jacy powinni być, odkryć to co w nich piękne...

Wykład praktycznymi wskazówkami uzupełnili eTwinnerzy Anna Urbasik, Agnieszka Ogiegło, Łukasz Kamiński i Katarzyna Polak, prezentujący przykładowe działania ułatwiające budowanie relacji, usprawniające komunikację w klasie i projekcie.

Nagranie pierwszego dnia:

 

Dr Marzena Żylińska podjęła temat relacji od strony neurodydaktyki, zaspokajania potrzeb emocjonalnych uczniów i wspierania ich w procesie uczenia się, a także ewolucji roli nauczyciela:

Nauczyciele muszą wybrać rolę w jakiej chcą przed uczniami występować: czy chcą być nauczycielem-urzędnikiem realizującym podstawę programową i przygotowującym ich do testów, czy towarzyszem podróży, nauki, "wspieracielem"(...) Dziś kiedy żyjemy skąpani w informacyjnej lawinie, nauczyciel nie musi być źródłem wiedzy - nauczyciel dziś musi umieć wspierać i tworzyć środowisko edukacyjne w taki sposób, aby młody człowiek mógł rozwinąć się na miarę swoich możliwości... Potrzebujemy nauczycieli, którzy będą wspierać, podtrzymywać motywację.

Praktyczne wskazówki, materiały i przydatne narzędzia prezentowały Małgorzata Łaska, Agnieszka Pietnoczka, Beata Wójcik i Zyta Czechowska

Nagranie drugiego dnia:

Wszystkie prezentacje znajdziecie na stronie konferencyjnej.