ICT tools and methods for storytelling in classroom and eTwinning projects

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online dla nauczycieli języka angielskiego.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka angielskiego, początkujących w programie eTwinning, pracujących z uczniami w wieku 7-14 lat. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim, online na platformie Zoom w dniach 27-29 kwietnia 2022r. (godziny popołudniowe).

Organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning z Łotwy. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 31 marca 2022r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli: 

  • posiadających konto na platformie eTwinning Live,

  • początkujących w programie eTwinning,

  • pracujących w szkołach podstawowych z uczniami w wieku 7-14 lat,

  • uczących języka angielskiego. 

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.  

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 marca 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu. 

Formularz zgłoszeniowy