Grupa: Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning

Dołącz do nowej odsłony grupy na platformie eTwinning:

Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning

Projekty eTwinning na dobre zagościły się w wielu szkołach średnich. Jednakże nie wszyscy nauczyciele czują się na tyle pewnie, aby samodzielnie napisać ciekawy projekt od podstaw, tak aby odpowiadał potrzebom naszych uczniów i jednocześnie współgrał z podstawą programową. Kolejnym problemem, z którym mogą borykać się niektórzy z nas to sposób w jaki możemy ocenić pracę projektową naszych uczniów, mając na względzie przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Jeśli od pewnego czasu zastanawiasz się jak, z sukcesem, robią to inni, dołącz do  An etwinning project from the scratch-grupy tematycznej Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning.

Podczas naszych działań i spotkań postaramy się pokazać, w jaki sposób każdy z nas, nauczycieli szkoły średniej, jest w stanie stworzyć dobre podstawy do przeprowadzenia projektu z uczniami swojej klasy.Chcielibyśmy przeprowadzić Cię przez meandry budowania projektu dla ucznia szkoły średniej w taki sposób, aby maksymalnie pomóc dostosować go do Twojej klasy i grup partnerskich. Każdy miesiąc poświęcamy innemu działaniu, które doprowadzi Cię do upragnionego szkicu projektu eTwinning.

 

W ramach naszych działań chcemy:

 • pokazać sposoby na prowadzenie komunikacji między nauczycielami oraz uczniami podczas trwania projektu,
 • pomóc określić potrzeby Twoich uczniów,
 • podpowiedzieć jak interpretować kryteria oceny projektów eTwinning oraz zaproponować sposób oceniania pracy projektowej uczniów szkół średnich,
 • zaprosić na spotkania z eTwinnerami z innych krajów w celu poszerzenia dobrych praktyk budowania projektów, a także z ekspertami w dziedzinie np. cyberbezpieczeństwa,
 • zbudować listę narzędzi służących do obsługi zadań projektowych na platformie,
 • umożliwić wymianę  doświadczeń nauczycieli,
 • pomóc w budowie zadań projektowych w sposób spójny z podstawą programową,
 • wspólnie napisać projekt eTwinning na rok szkolny 2023/24

W materiałach grupy znajdziesz:

 • przykładowe scenariusze zadań z projektów nagrodzonych Odznaką Jakości,
 • gotowe pomysły do wykorzystania np. podczas godzin wychowawczych,
 • scenariusze zajęć wypracowane przez członków grupy,
 • wybrane szkolenia oraz webinary dotyczące przydatnych narzędzi,
 • przykłady użycia aplikacji w konkretnych zadaniach.

Grupę poprowadzi Paulina Kaźmierczak-Majdzińska - ambasadorka programu eTwinning w województwie kujawsko-pomorskim

Praca w ramach forum i spotkań naszej grupy będzie bazować na zasadzie wzajemnego wsparcia. Działania i treści  omawiane podczas naszej współpracy będą podyktowane specyfiką i potrzebami grup, które uczymy. Jestem przekonana, że nasza systematyczna współpraca wesprze każdego nauczyciela w jego dążeniu do zbudowania dobrego projektu eTwinning na rok szkolny 2023/2024.

Zapraszamy na pierwszy webinar: Czy to dobry projekt?

Pierwsze spotkanie otwierające pracę w grupie dla szkół średnich licealnych, technicznych i branżowych, podczas którego wspólnie przeanalizujemy cechy dobrze skomponowanego projektu eTwinning. Zachęcamy do udziału w działaniu grupy wszystkich nauczycieli zainteresowanych budową swojego projektu na rok szkolny 2023/2024.

28.03.2023, godz. 18:30