eTwinning and Media Literacy for Early Childhood Education and Care personnel

Seminarium online: 23-24 września 2021, godz. 14:00-17:30

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe webinarium eTwinning and Media Literacy for Early Childhood Education and Care personnel. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na dedykowanej platformie MS TEAMS w dniach 23-24 września 2021r. (14:00-17:30). Organizatorem jest fińskie Biuro eTwinning. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach. Prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas spotkania uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 8 września 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadający konto na platformie eTwinning Live)
  • Pracujących w przedszkolach
  • Komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). Termin zgłoszeń upływa w dniu 8 września 2021 (godz. 23:59).

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu: https://webinarium-finlandia.webankieta.pl