Entrepreneurship and Financial Literacy: How to develop and strengthen students’ 21st-century skills

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na stacjonarne międzynarodowe seminarium organizowane przez czeskie Biuro eTwinning w dniach 17-19 marca 2022 roku w Pradze.

Spotkanie jest organizowane z myślą o nauczycielach pracujących w szkole ponadpodstawowej (liceum, szkoła branżowa, technikum itp.), zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 20 lutego 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning;
  • pracujących w szkołach ponadpodstawowych z uczniami w wieku 15-20 lat;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Praga

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 lutego 2022 r. (godz. 23:59).

Ważna informacja: organizator (czeskie Biuro eTwinning) wymaga od osób zainteresowanych udziałem w seminarium posiadania aktualnego Unijnego Certyfikatu COVID oraz wykonania bezpłatnego testu antygenowego na miejscu. Organizator zastrzega sobie również prawo do ew. realizacji wydarzenia w formule online. Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Czechy) na stronach rządowych.

formularz zgłoszeniowy