Edukacja językowa online poprzez projekty eTwinning

Autorka: Monika Mojsiejonek

   

Nauka nowego języka to nie tylko nauka innych słów określających te same rzeczy, to nowy sposób myślenia o różnych sprawach

(Flora Lewis)

  Językowcy są szczególną grupą nauczycieli. Ich głównym zadaniem jest umiejętne łączenie treści z różnych dziedzin z materiałem stricte językowym w taki sposób, aby stworzyć uczniom bazę, na której oparta będzie w przyszłości ich komunikacja z innymi użytkownikami danego języka. Ta wyjątkowa odpowiedzialność oraz interdyscyplinarny charakter przedmiotu sprawia, że wśród językowców z łatwością można znaleźć pasjonatów, charakteryzujących się bogatą wiedzą ogólną, silną wewnętrzną motywacją do ciągłego rozwoju oraz rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii. Właśnie te cechy sprawiły, że wielu nauczycieli języków obcych w czasie edukacji zdalnej pełni – oficjalnie lub nie – funkcję liderów cyfrowych, wspierając innych pracowników oświaty w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości. Ciekawi świata językowcy, ciągle poszukujący sposobów na udoskonalenie swoich działań, zwykle nie zadowalają się podręcznikiem i tablicą, co jednak nie oznacza, że nie potrzebują wsparcia choćby w uporządkowaniu wykorzystywanych narzędzi TIK lub wyborze metod pracy online służących uczniom z konkretnymi potrzebami edukacyjnymi. Jakie możliwości dają nowoczesne aplikacje i platformy nauczycielom języków obcych? Które rozwiązania technologiczne będzie można przenieść po zakończeniu kształcenia zdalnego na grunt szkolny, aby jeszcze skuteczniej wspierać rozwój językowy ucznia? Z uwagi na to, że podstawą każdej interakcji jest komunikacja, warto skupić się przede wszystkim na narzędziach, które wspierają aktywne posługiwanie się językiem obcym. Jeśli wybrane przez nas rozwiązanie dodatkowo motywuje uczniów do współpracy, wzmacnia samodzielność i odpowiedzialność za podejmowane działania, podkreślając jednocześnie wartości takie jak tolerancja, empatia, szacunek wobec różnorodności kulturowej – mamy gotowy przepis na narzędzie idealne.   [caption id="attachment_14840" align="aligncenter" width="933"] Uczestnicy projektu „Be a buddy, not a bully!” wymieniali się opiniami na temat przemocy za pomocą tablicy Padlet[/caption] Program eTwinning i jego platformy: eTwinning Live i TwinSpace, oferując różnorodne możliwości aktywnej współpracy projektowej, spełniają wszystkie wymienione powyżej warunki. Ogromnym plusem programu jest kontakt uczestników międzynarodowych projektów z „żywym” językiem obcym, dzięki któremu nabierają pewności w posługiwaniu się wyuczonymi strukturami leksykalnymi i gramatycznymi oraz udoskonalają umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego. Jeśli realizowane w ramach eTwinningowych działań zadania są właściwe rozplanowane i opisane, jedynym zadaniem koordynatorów jest monitorowanie efektów wypracowanych przez członków projektu. Takie przeniesienie odpowiedzialności za proces nauczania z nauczyciela na ucznia prowadzi do szybszego, bardziej efektywnego opanowania wymaganych treści oraz inspiruje do dostrzegania powiązań pomiędzy różnymi dziedzinami życia. Przykładem mogą być tutaj zadania realizowane w ramach projektu Be a buddy, not  a bully!, który został nagrodzony w Europejskim Konkursie eTwinning 2019 jako najlepszy projekt zrealizowany w języku angielskim. Jego uczestnicy skupili się na temacie zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, współpracując w polsko-francusko-czeskich grupach przy tworzeniu wirtualnych słowniczków, tablic dyskusyjnych, prezentacji, recenzji filmów i seriali oraz komiksów. Różnorodność zadań oraz sposób, w jaki projekt odpowiadał na aktualne potrzeby uczniów sprawiły, że pomimo wcześniejszych obaw bariera językowa przestała być problemem w miarę postępu projektowych działań.   [caption id="attachment_14841" align="aligncenter" width="1104"] Jeden z komiksów stworzonych przez członków projektu „Be a buddy, not a bully"[/caption]   Projektowa TwinSpace stwarza niesamowitą okazję do zbudowania bezpiecznej, przyjaznej wszystkim użytkownikom przestrzeni, którą można zagospodarowywać zgodnie z potrzebami. Uczestnicy korzystają z treści upublicznionych przez nauczycieli, tworzą własne zasoby, biorą aktywny udział w dyskusjach na projektowym forum, współpracują z zagranicznymi partnerami podczas chatów i wideokonferencji – a wszystko to na jednej platformie, dostępnej wyłącznie dla zaproszonych osób. Wbudowane aplikacje godnie zastępują szereg popularnych narzędzi, mogą być także ich wsparciem przy opracowywaniu efektów wspólnych działań. Ogromnym plusem TwinSpace jest możliwość interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów. Po co tworzyć osobne strony dla matematyki, języka obcego, geografii? Można przecież uczyć się słówek związanych z krajobrazem czy podróżowaniem, poznając geograficzne fakty na temat kraju, w którym znajduje się partnerska placówka, a następnie wspólnie opracowując program wycieczki objazdowej po tych miejscach z uwzględnieniem szczegółowych obliczeń kosztów podróży. Tyle ciekawych, międzyprzedmiotowych treści, a ile przy tym dobrej zabawy!   [caption id="attachment_14842" align="aligncenter" width="541"] W jednym z zadań realizowanych w projekcie „Let’s GTA! – STEAM as a versatile language describing the world” uczniowie tworzyli za pomocą dostępnego w TwinSpace narzędzia TwinBoard własny sklepik szkolny, dzięki któremu utrwalali treści językowe i matematyczne[/caption]   Wykorzystując eTwinning do pracy z uczniami nie należy zapominać, że program promuje nie tylko własne platformy, ale również wspiera wykorzystywanie innych wartościowych narzędzi TIK. Dowodem na to są kursy internetowe, poświęcone ciekawym aplikacjom i programom oraz metodom pracy przydatnym na lekcjach języków obcych. Lista wszystkich dostępnych kursów jest dostępna na stronie https://etwinning.pl/kursy-internetowe/. Z perspektywy nauczyciela – praktyka zachęcam przede wszystkim do przyjrzenia się narzędziom uniwersalnym, przydatnym zarówno w czasie edukacji zdalnej, jak i kształcenia stacjonarnego. Zaliczają się do nich:

Każde z nich może służyć przygotowywaniu wartościowych zasobów, służących rozwijaniu umiejętności językowych. Interaktywne plansze i gry Genial.ly, edukacyjne tablice Padlet lub Trello, w pełni edytowalne karty pracy utworzone za pomocą LiveWorksheets czy mapy myśli narysowane sprawnie w MindMup – możliwości jest nieskończenie wiele.   [caption id="attachment_14843" align="aligncenter" width="619"] Przykładowa leksykalna mapa myśli wykonana w aplikacji MindMup – praca ucznia szkoły podstawowej[/caption]   Edukacja językowa online może być wyzwaniem zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia, warto jednak podkreślić, że w XXI wieku trudno byłoby nam pracować bez wykorzystywania technologii także w kształceniu stacjonarnym. Program eTwinning pełni w tym momencie funkcję klamry, ponieważ świetnie sprawdza się w łączeniu obydwu rodzajów nauczania. Warto podjąć językowe wyzwanie i zapewnić swoim uczniom możliwość kontaktu z „żywym” językiem obcym bez względu na obowiązującą w danym momencie formę edukacji.       Autorka: Monika Mojsiejonek Nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze, wyróżnionej tytułem Europejskiej Szkoły eTwinning. W programie od 2011 roku. Koordynatorka wielu projektów, za które zdobywała Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning w 20152017 i 2019 roku. Koordynowany przez nią projekt "Be a buddy, not a bully" zdobył nagrodę jako najlepszy projekt anglojęzyczny w Europejskim Konkursie eTwinning 2019 oraz European Language Label 2019. Pasjonatka nowoczesnych technologii w nauczaniu. W wolnym czasie najchętniej podróżuje, słucha mocniejszych brzmień oraz czyta literaturę angielską i amerykańską. Strona: Facebook – The Enigmators