Diverse and creative learning environments

Nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning zapraszamy na stacjonarne, międzynarodowe seminarium organizowane przez maltańskie Biuro eTwinning w dniach 28-30 kwietnia 2022 roku na Malcie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli początkujących w programie eTwinning, którzy planują nawiązać międzynarodową współpracę z nauczycielami z całej Europy. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.  Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Do 15 marca 2022 roku czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) należy przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Malta

formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2022 (godz. 23:59).

We własnym zakresie należy na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych (Polska, Malta) na stronach rządowych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta