Digitaler Austausch im Kindergarten und in der Grundschule

Międzynarodowe seminarium online dla nauczycieli przedszkola I klas I-III w języku niemieckim

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online dla nauczycieli przedszkolnych i klas I-III. Wydarzenie zostanie zorganizowane na platformie Webex w dniach 9-10 czerwca 2022 r. (godziny popołudniowe). Seminarium prowadzone będzie w języku niemieckim. Organizatorzy (Krajowe Biuro eTwinning w Niemczech) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 29 maja 2022r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających konto na platformie eTwinning Live,
  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III),
  • posługujących się językiem niemieckim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline). W wydarzeniu może wziąć udział tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 29 maja 2022 r. (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

 

Formularz zgłoszeniowy