Creative learning environment at kindergarten

Międzynarodowe, stacjonarne seminarium eTwinning: 30 czerwca- 3 lipca 2022, Warszawa

Zapraszamy na wydarzenie skierowane do nauczycieli pracujących w przedszkolach zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem swoich uczniów i we współpracy z przedszkolami z innych krajów. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Do 26 czerwca 2022 czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning,
  • pracujących w przedszkolach uczniami w wieku 3-6 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w międzynarodowych seminariach eTwinning.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

z dopiskiem: oświadczenie eTwinning – Warszawa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 czerwca 2022 (godz. 23:45). W przypadku dużej liczby zgłoszeń rekrutacja może zakończyć się przed tym terminem.