Krzysztof Kurszewski

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku