Lista Odznak i statystyki z wybranego województwa znajdują się na dole strony.

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym międzynarodowym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) jest warunkiem przystąpienia do krajowego konkursu Nasz projekt eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali KOJ nie będą mogli brać udziału w konkursie.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na profilu projektu na platformie ESEP. Przy każdym międzynarodowym projekcie (rejestrowanym pomiędzy placówkami z dwóch różnych krajów) znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz aplikacyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Wyjątek stanowi okres maj-sierpień. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń, typową dla tego okresu, czas oczekiwania na ewaluację może się wydłużyć do 60 dni roboczych.

Każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia – 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji – odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego.

Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające opisane poniżej kryteria w najwyższym stopniu – dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów.

Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów – eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt musi być międzynarodowy - zarejestrowany pomiędzy szkołami z dwóch różnych krajów.
 2. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 3. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 4. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 5. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 6. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na TwinSpace (zakładka STRONY), a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi. Należy zadbać przede wszystkim o widoczność wspólnych produktów – utworzenie dodatkowej strony (np. Wspólne produkty/rezultaty – w języku projektu) ułatwi odnalezienie i zapoznanie się z kluczowymi elementami współpracy.
 7. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę na stronach TwinSpace..

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim lub angielskim.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

Planowanie projektu
 

Współpraca w projekcie
 

Dokumentacja i organizacja TwinSpace
 

Ewaluacja w projekcie
 

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Zapoznaj się z materiałami z warsztatów poświęconych jakości projektów
 

 

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu automatycznej selekcji projekty zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współpracę otrzymują także EOJ.

O Europejską Odznakę nie trzeba wnioskować. Jeśli partnerzy spełniają warunki (wspomniane wyżej) projekt automatycznie zostaje poddawany ewaluacji pod kątem EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2024.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na platformie ESEP, a także na polskim portalu poniżej.

Zobacz krajowe i europejskie odznaki z wybranego województwa

Kliknij w wybrane województwo, aby wyświetlić statystyki

Odznaczone projekty

Rodzaj odznaki

Rok

Nazwa projektu

Nauczyciel

Szkoła

odznaka 1

2022

Little Red Riding Hood

Zuzanna Jedynak

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Monika Rapacz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej

odznaka 1odznaka 2

2022

DaF in Medien

Anna Chabińska-Węgrecka

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

KatarzynaRatkowska

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room

Edyta Woźniak

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Let's work together

Renata Frosztęga-Ryszawy

Szkoła Podstawowa w Lanckoronie

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Justyna Todor-Pałka

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Agata Reichert-Zaczek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Shaping Young Europeans' Future through Drama

Agata Reichert-Zaczek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Justyna Todor-Pałka

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

odznaka 1

2022

IN THE COUNTRY OF NUMBERS

Joanna Dziamarska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Quantum of Happiness

Deotyma Talaga

31 Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Castles; to the future from the past

Joanna Mach

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1odznaka 2

2022

Virtuelle Klassenfahrten

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1odznaka 2

2022

eTwinning macht Schule

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1odznaka 2

2022

Be ACTIVE during a PANDEMIC!

Piotr Balonek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1

2022

Chemia w domu

Maria Wiśniewska - Płachta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Ewa Kempska

Szkoła Podstawowa im. A. Skupnia–Florka w Gliczarowie Górnym

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Anna Wojdacka

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Paweł Krawczykowski

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

THINK GLOBALLY, REDUCE CARBON

Beata Borowska

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Alina Czech

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

odznaka 1

2022

A.B.I.S. 2-Keep Going

Agnieszka Obrzud

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

odznaka 1

2022

Team with your twin!

Katarzyna Gałek-Żmudzka

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

odznaka 1odznaka 2

2022

To bee or not to bee...it depends on us!

Joanna Mach

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1odznaka 2

2022

To bee or not to bee...it depends on us!

Ewa Rosek

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2022

Teens and Reading

Mirosława Bogacz

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

You & EU Time Capsule

Izabela Jastrzębska-Dorocka

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

odznaka 1odznaka 2

2022

Das Regenboden-Dorf - für ein ӧkologisches Leben

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1odznaka 2

2022

CRAZY BEES

Beata Machowska-Wróbel

Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Europa in unserer Umgebung

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1odznaka 2

2022

Technology and Digital Art together figthing for the Environment

Beata Chla

Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

odznaka 1odznaka 2

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Anna Tarnopolska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

What's your favorite day of the year?

Magdalena Szarek-Witek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1odznaka 2

2022

Be healthy in a safe world

Celina Bigos

Zespół Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu

odznaka 1odznaka 2

2022

LEGENDS

Magdalena Wicher

Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im.A.Dymnej w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

LEGENDS

Mariola Markowska

Samorządowe Przedszkole nr 179 w Krakowie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Anna Iskra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Outdoor is better

Iwona Majkowska-Kochan

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach

odznaka 1odznaka 2

2022

COME FAR AWAY WITH ME

Ewelina Gajos

Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

odznaka 1odznaka 2

2022

FİZİKSEL ETKİNLİK OYUNLARI

Agnieszka Stawiarska

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

odznaka 1

2022

FİZİKSEL ETKİNLİK OYUNLARI

Agnieszka Stawiarska

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

odznaka 1odznaka 2

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Natalia Maksymczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Anna Godlewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Emilia Pilarczyk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Paulina Tatar

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

Zakodowane zadania

Dorota Zawalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skale

odznaka 1odznaka 2

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Monika Michalewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Agata Byczyńska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Anna Biernat

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

www.con.people

Mariola Urbańczyk-Dragan

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Joanna Hanusz

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

STEAM For Kids

Beata Machowska-Wróbel

Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Justyna Grzegorzyca

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Dorota Gancarz

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Joanna Woźniczka

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

odznaka 1odznaka 2

2022

Inside Out- our emotions

Katarzyna Hodana

Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Our Funny Little Worlds

Ewelina Tarsa

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

OBC (Our Book Club)

Paweł Duda

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1odznaka 2

2022

OBC (Our Book Club)

Magdalena Podkówka

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1

2022

A virtual exhibition : slavery, a nation’s dark history

Grażyna Skalniak

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Wolna Szkoła w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Anna Włoch

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Anna Napora

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Marta Mąka

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Sylwia Jurkiewicz Kosińska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Together We Are Strong

Łucja Joanna Wilewska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1odznaka 2

2022

Su Elçileri İş Başında/Water Ambassadors at Work

Katarzyna Hańderek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

odznaka 1

2022

Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn / Празднуем Рождество с ребятами из Бюллербю

Anna Majerska

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1

2022

Bewegung macht fit !

Izabela Łysek

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Anna Kosik-Roczkalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach

odznaka 1

2022

PolGree friends

Barbara Węgrzyn

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Edyta Woźniak

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie (małopolskie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Anna Iskra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie (małopolskie)