Edukacja przedszkolna z eTwinning

Kampania wspiera działania na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej realizując jeden z priorytetowych celów na rok 2023.

 

W jej ramach przygotowano liczne scenariusze zajęć oraz wydarzenia szkoleniowe oferujące bezpłatny rozwój zawodowy nauczycielom edukacji przedszkolnej, przykłady nowoczesnych metod pracy oraz efektywnego, kreatywnego i bezpiecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie nauczania najmłodszych uczniów.

 

Wszystkie materiały oraz szkolenia opracowano we współpracy z doświadczonymi nauczycielami tego etapu edukacyjnego, aktywnymi eTwinnerami, pasjonatami nowoczesnej edukacji. 

 

Scenariusze zajęć