Zostań Ambasadorem eTwinning!

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2020

Aktywnie uczestniczysz w działaniach programu eTwinning, realizujesz projekty, dzielisz się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu wspierając rozwój systemu edukacji? Zapraszamy zatem do wyjątkowej grupy.

[ct_button id="button_17" size="big" solid="1" link="https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Rekrutacja_2020-2021" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Wyślij zgłoszenie i zostań ambasadorem eTwinning[/ct_button]   Ambasador eTwinning to prestiżowy tytuł nadawany wybranej osobie za szczególne osiągnięcia w Programie i zaangażowanie w jego rozwój, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Przyznawane jest w sierpniu każdego roku na kolejny rok szkolny. Pełniąc funkcję Ambasadora eTwinning będziecie aktywnie propagować idę programu poprzez:

  • aktywną działalność informacyjną w stosunku do środowiska oświatowego oraz wsparcie nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w programie;
  • zaangażowanie w działalność promocyjno-szkoleniową Krajowego Biura eTwinning w Polsce, w szczególności w roli eksperta z danej dziedziny;
  • udział w grupach zadaniowych ambasadorów eTwinning, wydarzeniach promocyjnych, szkoleniowych na poziomie krajowym oraz europejskim;
  • udzielanie pomocy oraz opieki mentorskiej nauczycielom zaangażowanym w realizację projektów eTwinning.

W zamian oferujemy prestiżowy tytuł, odznakę Ambasadora na eTwinning LIVE oraz stałe poszerzanie swojej wiedzy nt. możliwości jakie daje eTwinning poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego na poziomie krajowym i europejskim, w szczególności dedykowanych dla Ambasadorów eTwinning. Tytuł ambasador eTwinning jest funkcją honorową - nie wiąże się z wynagrodzeniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2020. [ct_button id="button_56" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/wp-content/uploads/2019/07/Regulamin_Ambasadora_eTwinning_w_Polsce-1.pdf" icon="" arrow="1" color="#" css_animation="" animation_delay=""]Regulamin[/ct_button] O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną po rozpatrzeniu kandydatur przez Krajowe Biuro eTwinning.