Wydarzenie online: Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli zainteresowanych realizacją ścieżki awansu zawodowego z wykorzystaniem projektów i szkoleń eTwinning.
Termin: 24-25 maja 2022

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu. Wydawane są one bezpłatnie osobom, które będą uczestniczyć w całości wydarzenia (szczegóły poniżej).

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Program konferencji
 

Na stronie znajdziecie także listę ekspertów prowadzących wykłady i prezentacje.

Warunki udziału w szkoleniu:

1. Posiadanie AKTYWNEGO konta w programie eTwinning. Osoby bez aktywnego konta na platformie eTwinning LIVE, nie zostaną przyjęte na wydarzenie.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning
 

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. 

3. Wzięcie aktywnego udziału w całości wydarzenia.
 

Ważne: Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które spełnią wszystkie trzy poniższe warunki formalne:

  • posiadanie aktywnego konta na platformie eTwinning Live zarejestrowanego przed rozpoczęciem wydarzenia;
  • uczestnictwo w wszystkich wykładach oraz w warsztacie Innowacja pedagogiczna poprzez eTwinning w awansie zawodowym nauczyciela;
  • uczestnictwo w jednym wybranym przez siebie warsztacie: Jak zaplanować ścieżkę awansu zawodowego i skonstruować plan rozwoju? lub Podsumowanie stażu i prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. 

Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23.05.2022 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

formularz zgłoszeniowy